Nieuwe Cito toetsen en aangepaste normen

Nieuwe Cito toetsen en aangepaste normen

Dinsdag 20 februari 2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

In januari hebben we in alle groepen de Cito M – toetsen gemaakt. We gebruiken dit jaar in de groepen 3 t/m 7 de nieuwste versie van de Cito toetsen en dat is even wennen. We krijgen te maken met een andere normering en daardoor lijkt het alsof onze kinderen minder goede prestaties leveren. Dat is allerminst waar. Het is een beetje ingewikkeld, maar sta ons toe het uit te leggen.  

Waarom aangepaste normen?

Bij elke toets horen normen. Deze geven aan hoe de score van uw kind zich verhoudt tot de score van andere leerlingen. Leerlingen maken vandaag de dag de toetsen beter dan toen de toetsen met bijbehorende normen ontwikkeld werden. De oude normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de centrale eindtoets opeens blijkt dat uw kind gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Met de update van de normering komt u bij andere toetsen en het schooladvies niet voor verrassingen te staan.

Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?

Uw kind kan niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score. Het kan dus zijn dat uw kind lager heeft gescoord, maar dit heeft meer te maken met de moeilijkheid van de toets en de aangepaste normering. Bij de toetsen van juni is de normering dan hetzelfde en kunnen de scores beter met elkaar worden vergeleken.

Vriendelijke groeten,

Team OBS de schalm

Terug

Katendrechtsestraat 61

3072 NS Rotterdam

010 - 485 83 93

info@nullobsdeschalm.nl